DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 98174

DL-DF 98174
Keltezés 1384-03-17
Kiadó SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 11 / 24 120
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Wysegrad. sedecimo die octav. Cynerum. Szécsi Miklós országbíró ítéletlevele, mely a Jakch mester fia András által Warad-i Péter fia László és Chalad-i Kónya leánya: Dorottya nemes asszony ellen indított perében hozott ítéletét tartalmazza. A felperes a pert azért indította, mert amikor királyi új adomány címén be akarta magát vezettetni Ture, Pogran és Dichun possessiók birtokába, annak az alperesek ellentmondottak. A per folyamán bemutatásra került az esztergomi káptalan 1258. október 28-i, IV. Béla király 1261. évi, 1264. előtt kelt s 1264. évi, Giletfi Miklós nádor 1347. évi s végül a nyitrai káptalan 1383. július 8-i kiadványa; ezek részben tartalmilag részben teljes szövegben át vannak írva. Eredeti, hártya, vetemedett, a fp. helyén az utolsó sor ki van vágva, f. p. elveszett. Bars megye: Türe, Pográny és Discun helységek. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda