DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Metales (Q 322) • 36623

DL-DF 36623
Keltezés 1382-09-26
Kiadó VÁRADI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 322 / 1 29
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Metales (Q 322)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta quarto decimo die termini prenotati: feria sexta prox. p. f. nat. Virg. Marie. A váradi káptalan bizonyítja, hogy megkapta Lajos királynak határjárást elrendelő oklevelét, amelynek értelmében Böythy Petherdi Mátyás királyi emberrel kiküldte testimoniumként Paulum presbiterum, canonicum ecclesie nostre, rectorem altaris S. Salvatoris, akik szeptember 12-én (feria sexta prox. p. f. nativ. Virg. Gloriose Marie) kiszálltak az említett Fegyvernek Petherd nevű birtokhoz és egybehíván annak szomszédait és határbirtokosait és azok közül megjelenvén Joannes, filius Alexandri de (...), Ladislaus, Dionisius et Martinus, filii eiusdem Joannis, necnon Demetrius et Laurentius, filii Marcelli de predicta Mezeö-Petherd, Nicolaus et Ladislaus filii Pazman de Panaz, ac Georgius et Nicolaus de (...) jelenlétében az említett Fegyvernek-Petherd birtok határait így vonták meg: quod primo a parte meridionali, videlicet quoddam fluvium (...) vocatum, ubi exit de ipso, ad plagam meridionalem, ad quoddam ... Byrofoka vocatum, ad rippam fluvii (...) a septemtrionali duas metas novas erexissent: unam possessioni Szomayom et alteram Fegyvernek Petherd; et inde processissent ad plagam occidentalem satis longum spatium, seu ad portum novi pontis Szomayom sic vocatum, iuxta finem eiusdem pontis, a perte possessionis Szomayom dicte unam metam cursualem erexissent et ibidem cadit in fluvium (...) , in quo satis per longum spatium ad eandem plagam videlicet pergit, ubi exit de ipso ad plagam septemtrionalem quoddam (...) Vízmalomtó vocatum, qui ad fluvium Boghlyas vocatum et ipsos fluvios (...) et Vízmalomto, premisse possessioni Szomayom et Fegyvernek Petherd separaret. Postea ipsum fluvium Boglyas pertranseundo ad plagam modicum ad occidentem pervenissent ad viam, qua itur (...) vocatam et iuxta ipsam duas metas erexissent, quarum una possessioni Szomayom, alia possessioni Fegyvernek Petherd separaret. Posthec pertranseuntes eandem viam ad plagam occidentalem satis longum spatium penes, iuxta quendam rivulum unam metam cursualem aggregassent. Dehinc bonum spatium ad eadem partem occidentalem et ad partem cuiusdam monticuli Nagy Halom nominati et ibi parte occidentali tres metas antiquas invenissent, quarum una possessioni Fegyvernek Petherd, secunda Bolth et tertia Szent Mártony (separarent). A quibus autem tendentes ad plagam occidentalem per bonum spatium pergit ad quoddam stagnum Peturdi vocatum, ... idem stagnum pertranseuntes, a parte orientali unam metam cursualem erexissent. Abinde ad eandem plagam per longum spatium venit ad unam viam Zarumparut vocatam et iuxta ipsam unam metam cursualem elevassent. Postea dehinc ad eadem plagam orientalem per bonum spatium venit ad unam viam publicam Nagyuth vocatam; iuxta ipsam viam a parte orientali, in fine quarundam terrarum arabilium tres metas antiquas invenissent, quarum una possessioni Ujlak, secunda Fegyvernek Petherd et tertia Mezeö Petherd separaret. Et ibidem idem Andreas iunxit pro meta sue possessionis Magyary Petherd, directe ad plagam orientalem pergit usque terminum metarum, quarum una possessioni Ujlak, secunda (...) tertia Magyary-Petherd adtigissent, ubi reambulationem et metarum coniunctionem prefate possessionis Fegyvernek Petherd finivissent. Ennek befejeztével az így meghatárolt birtokot annak minden tartozékával a nevezett András fia János fia Andrásnak hagyták meg örök tulajdonul anélkül, hogy bárki is ellentmondott volna. Presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Georgio preposito, Petro lectore, Stephano cantore et Jacobo custode ceterisque canonicis. Másolat. Figyelem! Mezeö Petherd és Magyary Petherd helyett mindenütt Mogyoró Petherd értendő. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda