DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172) • 75849

DL-DF 75849
Keltezés 1381-07-17
Kiadó GARAI MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 172 / 12 803
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172)
Fennmaradási forma Átírás 1393
Regeszta 10. d. congreg. nostre. Gara-i Miklós nádor, a kunok bírája tanúsítja, hogy a Borsod megyének július 8-án )II. a. Margarethe) Kaza villa közelében tartott közgyűlésén Cheb-i Bolar fia István fia Mihály előadta, hogy tudni akarja az okát, Cheb-i Pál fia István és fiai: András, János, István, Péter, Benedek és István lánya: Anna miért birtokolnak Cheb possession nála nagyobb részt. Pál fia István és fiai és lánya azt felelték, hogy erre nézve okleveleik vannak és bemutatták az egri káptalan 1347-i oklevelét. A felek szerint (Feyreghaza-i) Pál fia Petew felesége örökösök nélkül halt meg. A nádor szerint birtokrésze nem nővérét, hanem Bolyar fia István fia Mihályt illeti az egri káptalan oklevele alapján, így Bolyar fia István birtokrészét 3 részre kell osztani, egyik Pál fia Istvánnak és fiainak, lányának, 2 rész István fia Mihálynak jusson. A nádor István királyi emberrel és Pál deákkal a fehérvári káptalan emberével Pál fia Jánost küldte ki a közgyűlésből a birtokosztály és statució végrehajtására, akik a közgyűlés 9. napján Cheb possessióra menve Bolyar fia István birtokrészét - a possessió fele délről Mihály unokafivérénél, Benedeknél maradt - 3 részre osztották, 2 részt István fia Mihálynak, 1/3 részt Pál fia Istvánnak és fiainak, s lányának adtak birtokába. A nádor jóváhagyja birtokosztályt. Átírva Ilsva-i Leusták nádor Fejér megyei ispán 1393 okt.27-i oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda