DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84821

DL-DF 84821
Keltezés 1381-05-27
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 166 / 1 44
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1405
Regeszta feria secunda post ascensionis domini. Az egri (Agriensis) káptalan bizonyítja, hogy előtte Heem-i Mátyus fia: Péter - sürgető szükségeitől kényszerítve - az Abaúj megyei (Abwayriensi) Satza (? éppen a név van kissé kiszakadva és vízfolt homályosítja el) birtokban levő anyja, Rusa nemes asszony leánynegyede jogán rá maradt birtokrészét eladja 200 arany forint örök áron Ida-i Churke (dictus) Tamás fia: Péter mesternek és testvérének (fratre suo): Miklósnak, akiket, mint anyja vérrokonait, magukhoz váltása különben is megillet (quibus ratione propinsuitatis linee generationis congrugeret adhabendam). Méltóságsor: János prépost, István olvasó, Miklós éneklő és György őrkanonok, György Patha-i, Miklós Panchata-i, Mihály Borsod-i, Miklós Hwng-i, János Zemplen-i, Miklós Borswa-i, Albert Wyuar-i és János Hewes-i főesperesek, Lajos király (Hungarie) Demeter ”tituli sanctorum quatour coronatorum presbitero Gardinali”, István ”patriarcha Jherosolimitano”, esztergomi és kalocsai (Striginiensis et Colocensis ecclesiarum gubernatoribus), Imre egri (Agriensis) püspök. Az egri káptalan 1405. március 7-i kiadványában. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda