DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247979

DL-DF 247979
Keltezés 1270-00-00
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 468 / 31
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 31
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele, amely szerint az előtte személyesen megjelent Myskoch nembéli Imre mester fia, Jakab az alábbi örökvallást tette: hűséges szolgálataik fejében a szintén jelenlévő Nozkod-i Péter fia Mihálynak, valamint fivéreinek, Pálnak, Nozkod-nak és Gogan-nak adományozza örökös birtoklásra az István király adományából reá szállott Nek nevezetű föld egy darabját, amely földdarab az Emeud-i határnál lévő Zenkeholma nevű dombnál kezdődik és onnét a Bertua nevű víz mellett ereszkedik le. Kötelezi magát, hogy megvédelmezi a nevezetteket, ha rokonai háborgatni akarnák őket azon föld békességes birtoklásában. Az adományozáshoz beleegyezését adta a maga személyében és összes rokonai nevében is megjelent Nek-i Wyda fia Dama, aki egy részben a mondott földdarab birtokszomszédja; minden részről pedig a mondott Jakab a birtokszomszéd. – A káptalan jelenlévő tisztségviselői: Farkas éneklőkanonok, Tamás olvasókanonok, János őrkanonok, valamint Leusták újvári, Orbán Zobolch-i és Mico Kemey-i esperesek. A méltóságsor szerint Béla és István királyok uralkodnak (!), Fülöp az esztergomi és István a kalocsai érsek, az egri püspök pedig Lampert. Hártyán, függőpecsétje elveszett. Jelzete: BAZmLT. XV. 1. 31. sz. Korábbi jelzete ismeretlen; az Ernst-gyűjteményből került a levéltár őrizetébe. Kiadva: Tóth Péter: Adatok Borsod megye Árpád-kori birtoktörténetéhez és történeti földrajzához. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXII–XXIII. Miskolc, 1985. 90–91. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 14/3.

Tartalomgazda