DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Rudnay család (Q 162) • 104840

DL-DF 104840
Keltezés 1376-03-08
Kiadó LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 162
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Rudnay család (Q 162)
Fennmaradási forma Másolat 1900-1950
Regeszta VIII. Id. Mart. I. Lajos király Hannis fia, Chriker (dictus) Henriknek, aki a Nyitra megyei, Waynich várhoz tartozó, a Preuge folyó közelében lévő, Seperdeu nevű, egykor lakatlan helyre népeket telepített; azon a helyen egy adózás alól kivont házhelyet (lanceum seu fundus curie) adományozott 70 hold földdel és a villa rektori és bírói tisztségével az erdőkben lévő soltészek (scultetus) joga szerint. A hospesek közössége census-ként évente 140 aranyforintot és háromszor ajándékot fizessenek az oklevélben részletezett időpontokban a királynak v. várnagyának, a többi megyebelivel együtt pedig rendkívüli adót, kivéve Henriket és utódait. Az oklevélben felsorolt bűnügyek kivételével, melyekben évente háromszor a király vagy várnagya ítél, Henriknek és utódainak bíráskodási joga van, a bírságokon pedig 2/3-1/3 arányban osztoznak a királlyal vagy várnagyával; ha Henrik vagy utódaival szemben kétség merülne fel, a király vagy várnagya elé kell idézni őket. 20. századi másolat. Határjárás: Körmöcbánya. - Regeszta forrása: OL regeszta (K)is Péter

Tartalomgazda