DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96) • 90551

DL-DF 90551
Keltezés 1375-08-22
Kiadó SZEPESI JAKAB ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 96 / F 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Visegrád. 22. d. oct. Jacobi ap. Szepesi Jakab országbíró jóváhagyja a zalai konvent jelentése alapján a Zenthgyurg-i Mátyás fia János, Zentmyklous-i Buthew dictus Balázs, Domonkos fia Ágoston, Pál fiai: Tamás és Miklós, Péter fiai: László és Gergely között folyt perben a Zala megyei Zenthmyklows birtok tárgyában hozott ítéletének végrehajtását. Az ítélet értelmében a birtok felének egynegyedébe Mátyás fiait iktatták be, a birtok felének háromnegyedét Chopi-i András fia Péter és társai birtokában hagyták. Eredeti, hártya, alul függőpecsét helyét jelző bevágások. A per során bemutatott oklevelek között volt a zalai konvent 3, év szerint nem datálható oklevele is (választott bírósági eljárás Chopi-i Egyed fia László és Zenth..iclows-i Pál fiai között Bagolya faluban). - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda