DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 98169

DL-DF 98169
Keltezés 1375-07-05
Kiadó SZEPESI JAKAB ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 11 / 24 120
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta in Wysegrad decimo nono die octav. Penthecostes. Szepesi Jakab országbíró tudósítja a pozsonyi káptalant, hogy Rov-i Detre fia János és Kolon-i Petheu pert indítottak Zazlop-i Trochman Bertalan ellen, mert ez a panaszosok Rov és Zeek possessióit felprédáltatta, Edemench possessiójából pedig ménesét hajtatta el, leírja egyben a per eddigi lefolyását és meghagyja a káptalannak, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember a hatalmaskodó Zazlop-i Trochman Bertalant a panaszosok ellenében Szent Mihály nyolcadára (október 6.) ismét törvénybe idézze. Eredeti, papír, több helyen kissé rongált, hiányos, erősen vízfoltos, nehezen olvasható, kissé kopott zárópecsét. Nyitra megye: Rov, Szék és Eedemenc helységek, ménes elhajtása. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda