DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 98074

DL-DF 98074
Keltezés 1374-05-05
Kiadó FEHÉRVÁRI KONVENT (KER)
Régi jelzet Q 11 / 35 41
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta tertio die invent. S. Crucis. A fehérvári keresztes konvent bizonyságlevele arról a békés megállapodásról, melyet Domokos fia János és ZenthIwanZerke-i Tamás fiai: István és Mátyás egy részről, meg atyai nagybátyjuk: ZenthIwanZerke-i Miklós fia Gallus más részről nagyatyjuknak, néhai Galusnak még osztatlan részének osztályára és birtoklására vonatkozólag kötöttek. Eredeti, hártya, hátlapján rány. p. h. Fehér m. Fehérvári káptalan jobbágyának neve. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda