DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84796

DL-DF 84796
Keltezés 1372-10-29
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 166 / 1 30
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1372
Regeszta secundo die Simonis et Jude. A budai (Budensis) káptalan bizonyítja, hogy Scolastica nővér, Sebes-i Synka leánya, nyulakszigeti apáca (de Claustro beate virginis de Insula Leporum), mivel ő ”propter siu ordinis statum” személyesen nem jelenhetett meg a káptalan előtt, a hozzá kiküldött Miklós mester őrkanonok és Mihály mester kanonok és a nevezett nyulakszigeti konvent előtt Sarus-megyei vett birtokát, Nogherman-t örök jogon Ida-i Chyrke (dictus) Tamás fiainak: Péternek és Miklósnak, valamint az említett Sebus-i Synka fia Péter fia: Lászlónak, nagybátyjainak (fratribus suis patruelibus et eorum successoribus) adományozta örökjogon úgy, hogy őt a birtok jövedelméből életében tisztességesen ellássák, halála után pedig emlékezetére Krisztus szegényein segítsenek belőle. Datum per manus magistri Alberti lectoris ecclesie nostre. Méltóságsor: Vilmos éneklőkanonok, Miklós őrkanonokok, Imre, László, Mihály, Benedek, János és mások kanonokok. Lajos király 1372. november 1-i megerősítő oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Borsa, Ila)

Tartalomgazda