DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247949

DL-DF 247949
Keltezés 1267-07-20
Kiadó BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet U 468 / 1
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 1
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1270
Regeszta Zolum. IV. Béla király kiváltságlevele, amelyben – mivel a jó példa mások számára is megkönnyíti a hűséges szolgálatokat – elmondja, hogy Churla (Türje) nembéli Joachim ispán fia Tamás ispán gyermekkora óta különféle hűséges szolgálatokat teljesített testvérének, Kálmán Szlavóniai hercegnek, majd annak halála után neki, a királynak is. Atyja, a nevezett Joachym ispán szintén hűségesen szolgálta a királyt teljes életében és részt vett az ország védelmében indított különféle hadi vállalkozásokban. Tamás ispán fivére, Fülöp esztergomi érsek pedig, amíg a zágrábi egyház élén állott, a király parancsára Rómába és Itália túlsó részeibe utazott, valamint más tartományokba is, a tenger és az utak veszedelmeinek téve ki magát, s mindenhol a saját költségén hűségesen és okosan intézte az ország ügyeit. Majd amikor esztergomi érsek lett és kitört a viszály Béla király s fia, István között, minden erejével arra törekedett, hogy békességet szerezzen közöttük. Röviden: a nevezettek és egész nemzetségük mindig hűséget tanúsítottak a királyi korona iránt. Ezen hűségük megjutalmazásául Béla király felesége, Mária királyné és fia, Béla szlavóniai herceg beleegyezésével Tamás ispánnak adományozza a Szlavónia hercegségben, a Drawa folyó mellett fekvő Praudauiz nevű földet, mely föld régóta el van szakítva Somogy vármegyétől (a comitatu Symigiensi a tempore, cuius non exstat memoria exceptam penitus et exemptam), azon határok között, amelyek között korábbi birtokosai, a hűtlenség bűnébe esett Treun-i Corrardus fia Corrardus és apja birtokolták. Az adományozással együtt jár, hogy Tamás ispán és fivérei mentesülnek a nyestbőr-adó (marturina) és a közönségesen zulusma-nak mondott báni beszállás fizetése alól is. (Az oklevelet Farkas mester fehérvári prépost, alkancellár állította ki). Átírja V. István király 1270. szeptember 8-án (lásd. 2. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 11/1.

Tartalomgazda