DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 98241

DL-DF 98241
Keltezés 1372-05-07
Kiadó OPULIAI LÁSZLÓ NÁDOR
Régi jelzet Q 11 / 95 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta Wisegrad. duodecimo die f. secunda p. Georgii. László nádor bizonyítja, hogy Gömör és Torna megyék közgyűlésén Pál, János és Miklós Mellete-i nemesek pert indítottak Abaach fiai: László és Miklós meg Bocho fia Lukács alperesek ellen a felperesek osztályostestvérei: János fia Lőrinc és Péter fia Domokos Mellete possessióban levő részei birtoklása miatt, mert e részek a közös nemzetségi származás folytán őket, a felpereseket illetnék. A nádor a felek által bemutatott kiadványok: az esztergomi káptalan 1358. július 4-i, az egri káptalan 1359. augusztus 17-i, a jászói konvent 1359. augusztus 12-i és Domokos esztergomi vikárius 1352. augusztus 12-i kiadványai alapján a per itéletet hoz. Eredeti, hártya, hátlapján rány. p. h. Gömör m.: Melléte helység. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda