DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 98170

DL-DF 98170
Keltezés 1371-06-08
Kiadó SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 11 / 24 120
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1382
Regeszta octavo die octav. Penthecostes. Szécsi Miklós országbíró ítélete abban a perben, melyet Magnus Péter, a nádor kúriájának nótáriusa indított Ábrahám fia András és Kyssaagh-i Mouka fia Gergely ellen, akik a felperes királyi adomány címén történő bevezetésének a Nyitra megyei Kyssaagh possessióba ellentmondottak azzal a megokolással, hogy ők a nyitrai vár régi nemes jobbágyai és mint ilyenek Kisság possessiót birtokolják, viszont a felperes szerint az alperesek nem nemes jobbágyok, hanem kikiáltói szolgálatot ellátó várnépek voltak és miután ezt a feladatukat nem teljesítették, mint a királyi jogok eltitkolói uzurpálták Kisságot, amelyet a király tőlük rekaptiváltatott és az alpereseknek adományozott. (Kivonatos szöveg), átírja tartalmilag Garai Miklós nádor 1382. február 5-i kiadványában, Nyitra megye: Kisság helység, Nyitra vár és népe, kikiáltói várnépi kondíció, nyitrai nemes várjobbágyok. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda