DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65773

DL-DF 65773
Keltezés 1370-10-18
Kiadó SÁGI KONVENT
Régi jelzet Q 22 / 90
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 91
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (in Luce). Gergely sági prépost és a konvent jelenti I. Lajos királynak, hogy 1370. október 1-jén kelt parancsára (lásd Fekete Nagy-Borsa, Balassa 134. sz.) Kekku-i Byther fia: Péter fia: György mester panasza tárgyában Gyres (dictus) Péter királyi ember Antal frater pap konventi kiküldöttel NogGyarmath faluba (Hont megye) ment, s itt a vásár alkalmából (causa forizandi) összegyűlt nemesek, nem nemesek és egyéb rendű emberek közül a Terbegech birtok szomszédai között és két szolgabírónál vizsgálatot tartott, amely szerint Terbegech-i Dobak fia: István a leírtakat elkövette, ezért Dobak fia: Istvánt Terbegech-en megidézte Mihály napjának nyolcadára (okt. 6.), és meghagyta, hogy a szökött jobbágyokat is állítsa elő. Papíron, hátlapján zárópecsét töredékes nyoma. DL 65773. (Fasc. II. n. 23.) – A hátlapon a következő perfázis feljegyzése: Pro A Johannes filius Petlen cum Sagh, ratione prioritatis ad oct. Andree (nov. 7.); due; solvunt ambo. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 135.

Tartalomgazda