DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ocskay család (Q 252) • 104836

DL-DF 104836
Keltezés 1370-04-17
Kiadó OPULIAI LÁSZLÓ NÁDOR
Régi jelzet Q 252
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ocskay család (Q 252)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Visegrád. László oppelni (Opulie) herceg nádor (et iudex Comanorum) ítéletlevele. A Péter zobori (Zoboriensis) prépost által képviselt Lochoch-i Miklós fia Mihály lánya Klára, Beke fia János felesége Szent Márton nyolcadán (november 128.) pert indított Sibold fia Pál lánya: Anna, Lachonch-i Albert fia Mihály felesége ellen azon a címen, hogy őt a néhai Sámuel fia Finta és Finta fia Mihály Lachonch-i birtokrészének fele megilleti, amit Anna és fenti Monka fia Miklós fiai elfoglalva tartanak, mire Anna oklevelekre hivatkozott, amikor Monka fia Miklós özvegye bemutatta Pál országbíró 1338. július 27-én Visegrádon kelt és a nyitrai káptalan 1321. október 24-én kelt okleveleit, mely után a birtok felét megítélve meghagyta a nyitrai (Nitriensis) káptalannak, hogy Koros-i János fia Miklós, Molban-i Paska, Chalad-i Domokos fia András vagy Wlchech-i Lőrinc fia András vagy Kepchich-i Miklós királyi emberek valamelyike Lochonch birtokrészt ketté osztva egyik felébe Miklós fia Mihály lányát, Klárát vezesse be, a másik rész fenti Péter özvegye Jola lányának, Annának és testvére, Miklós fiainak maradván, a nyitrai káptalannak az iktatásról szóló 1370. március 22-én kelt oklevelét böjtközép nyolcadán (március 27.) Péter prépost bemutatta, mire, minthogy Finta és Mihály Lochonch birtokrészt két részre osztották és felébe Miklós fia Mihály lányát, Klárát beiktatták, azt végérvényesnek neki ítéli, a másik rész Annának és Mihály gyermekeinek maradván. Datum in Vyssegrad, vigesimo die termini prenotati (octavas diei medii quadragesime) anno Domini Mmo CCCmo septuagesimo. Eredeti, hártyán, függő pecsét töredéke. (Fénykép után). - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda