DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84793

DL-DF 84793
Keltezés 1367-12-05
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 1 27
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta die dominica ante Nicolai confessoris. Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent bizonyságlevele Semse-i French fia Tamás fia: Demeter között egyrésztől és Kysida-i Tamás (később mindig Churke (dictus) Tamás) fia: Péter mester között másrészről egy, Hylo faluban levő rész birtokjogáért már a két fél apái között megindult és rájuk maradt perben, az első fél rokonának (proximi sui), nemes Pany-i Demeter mesternek közvetítésével létrejött békés megegyezésről, amelyben Demeter, mivel a második félnek több joga van a vitás birtokrészhez, azt örökjogú birtokként átengedte a második félnek, azaz a fentnevezett Tamásnak és Péternek, meg e Péter testvéreinek (fratribus): Miklósnak és Mihálynak, egyben a birtokrészre vonatkozó okleveleit érvényteleneknek jelentette ki. Hártyán, hátlapján rányomott pecsét helyével. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda