DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39195

DL-DF 39195
Keltezés 1367-07-19
Kiadó KONT MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Megjegyzés HIBÁS KELTEZÉSŰ
Regeszta in Wyssegrad duodecimo die termini prenotati. Konth Miklós nádor az esztergomi káptalanhoz. A július 8-án Gyarmath mellett a Hont és Nógrád megyék nemessége számára tartott egyetemes gyűlésen a király embere Domonkos fia: Kelemen bemutatta a budai káptalannak 1358-ból való oklevelét egy határjárásról és Gergely Saagh-i, Jakab Bozouk-i prépostoknak, továbbá Lukács fiainak: Benedeknek, Mothnak és Lászlónak az ellentmondásáról, amikor a király mint a Pylis-i apátságnak patrónusa és speciális tutora Miklós literatus, egykori ügyvivője útján az apátság két földjét: a Hont megyei Zanthout és Marouthot elválasztatta a szomszédos birtokoktól. A birtokelválasztáshoz a káptalan Miklós kanonoktársát küldte ki, aki az említett Miklós literatussal július 28-án kiszálltak Morouth birtokhoz és azt IV. Béla király 1269-i oklevele szerint megjárták. Helyrajzi elnevezések a határjárásnál: Rivulus Veprech, terra iandam Roh comitis et Bokud filii Leustacii, nunc magistrorum Petri et Nicolai, filiorum Nicolai, terra prepositi de Bozouk, mete possessionis prepositi et conventus de Saagh Nadasd vocate, terra Buzas vocata, que dicitur filii Bogyilay nunc filiorum Lukacsi, vallis Machkasuelgh. Hol az egyik, hol a másik résznél ellentmondottak Stephanus filius Mark in persona prepositi de Bozok et frater Johannes custos de Saagh, in persona prepositi de Saagh, majd Lukács fiai: Moth, Benedek és László nevében Paulus dictus Treteg tiltotta őket a statutiótól. Mikor a congregatio generalison a király megbízottja az ellentmondás okát kérdezte, a gyűlésen személyesen résztvevő Gergely Saagh-i és Jakab Bozouk-i prépostok és Lukács fiainak a nevében Lőrinc fia: Mihály kijelentették, hogy nekik az illető birtokokra nézve okleveleik vannak, amelyeket adott terminusra készek bemutatni. A nádor úgy döntött, hogy az okleveleket mindkét fél Szent Mihály nyolcadán – október 6. – mutassa be a királyi kúriában. Ezen a napon a király nevében Eberhardus literatus jelent meg, Jakab Bozouk-i prépost nevében pedig a sági konvent ügyvédvallató levelével Abustyan-i Fábián és először a király megbízottja mutatta be IV. Béla királynak 1269-i oklevelét Morouth adományozásáról, majd evvel szemben a Bozouk-i prépost bemutatta Drugeth Miklós comes országbírónak 1354. január 9-én kelt oklevelét, melyben a vitás területet végleg a Bozouk-i monostor részére ítélte oda, de mert a bárók nem voltak jelen, a nádor az ügyben való döntést Vízkereszt nyolcadára – január 13. – halasztotta. Ekkor a király nevében Kelemen literatus jelent meg, Jakab prépost pedig ismét személyesen. Újra bemutatták az előbbi okleveleket. Mivel ezek alapján új reambulatio nélkül nem tudott határozni, felkérte a káptalant embereinek a kiküldésére, akiknek a jelenlétében a királyi emberek Szent György nyolcadán – május 1. – szálljanak ki a nevezett birtokhoz és járják meg azt Drugeth Miklós comes országbíró oklevele szerint, amelyet Jakab prépost fog a helyszínen eredetiben bemutatni, és ha a vitás terület ezen határokon belül esik, statuálják azt a prépostnak; ha pedig ezeket a határokat azóta esetleg lerombolták, a prépost útmutatása szerint járják meg újra azokat a határokat és ha még ezeken kívül marad fenn vitás terület, azt határolják meg, becsüljék fel és úgy küldjön a káptalan mindenről jelentést. Kijelölt királyi emberek: magister Petrus curie nostre notarius, vel Petrus Parvus de Kyrch, aut Petrus sive Nicolaus de Marouth, seu Johannes filius Nicolai de Megyer, sin Paulus filius Johannis de Kera..., pro parte dicti domini regis actoris, item Leukus de Zalathna, vel Ladislaus filius Stephani de Nenye, aut Paulus filius Gede de Tur, sive Thomas filius Egidii de Warbouk, seu alter Thomas de Chemy pro parte Jacobi prepositi de Bozouk. Eredeti, papír, zárópecsét és caput sigilli nyomával. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda