DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 98240

DL-DF 98240
Keltezés 1366-10-21
Kiadó KONT MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 11 / 76 219
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Átírás 1368
Regeszta in Wysegrad. sedecimo die octav. Michaelis. Kont Miklós nádor bizonyítja, hogy Nógrád éd Hont megyék közgyűlésén Péter fia Miklós Falkus mester Halaz possessióba állított familiárisa, Kalanda-i Imre fia Istvántól őt anyja után Kalanda possessióból megillető leánynegyedi részét kívánta megkapni, mert anyja a nevezett Istvánnak nővére. Miután István a követelést jogosnak ismerte el és annak teljesítésébe István nevében fia Imre beleegyezett és a váci káptalan jelentésében a nádori ember Péter fiát Miklós leánynegyed címén be is vezette a nevezett István által Kalanda possessióban bírt részek negyed részének birtokába, ezt a negyedrészt, mint anyja után őt megillető leánynegyedet, örök jogon neki ítéli a nádor. Átírja Bebek István országbíró 1368. június 19-i kiadványában. Nógrád megye: Kalanda és Felkalanda helységek, Kuriák és hozzájuk tartozó földek, malom. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda