DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Tomcsányi család (Q 274) • 90540

DL-DF 90540
Keltezés 1364-10-21
Kiadó BEBEK ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 274
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Tomcsányi család (Q 274)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Visegrád. 16. d. oct. Mich. arch. Bebek István országbíró tanúsítja, hogy a Sarnolchamelleke-i Bodor fia Péter mint felperes, Nadaser-i András fiai: Benedek, István, Mátyás, Bertalan, Márton, Mátyás fia Albert és Polereka-i Ábrahám fiai: György és Tamás mint alperesek közötti per során mindkét fél 70-70 hold földet követelt a másik féltől Sarnouchamelleke birtok és Madaser birtok határának bejárása során a felperes IV. Béla király, az alperesek IV. László király oklevelére támaszkodva. A Bodor fia Péter által követelt földre nézve az országbíró az alpereseknek egyikük által harmadmagával leteendő esküt ítélt. Ezt Madaser-i András fia Márk a Zork faluból való Pál fia Péterrel és a Gyulafolua-i Mykou fia Pállal szeptember 15-én le is tették, majd a királyi emberek kijelölték a föld határait és azt Nadaserhez csatolták. Az országbíró a turóci konvent erről szóló oklevele alapján a nevezett földdarabot az alpereseknek, az alperesek által a határjáráskor elfoglalt 70 holdas földdarabot Péter és elődei tartós békés birtoklása alapján Péternek ítéli. Eredeti, hártya, az oklevél alján függőpecsétre utaló bevágások. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda