DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65388

DL-DF 65388
Keltezés 1364-02-28
Kiadó BÁCSI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 169 / 3
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta quintodecimo die termini prenotati: octavo die diei cinerum. A bácsi káptalan bizonyítja, hogy midőn Bubek István comes országbíró meghagyó oklevele alapján a királyi emberekkel kiküldte saját testimoniumát, még pedig Chuda fia László részére Miklós nevű kanonok-társát, míg Chehte-i Mátyás részére Lőrinc nevű clericus chori-t, azok az országbíró oklevelében meghatározott terminuson: octavo die diei cinerum meg akarták tartani a communis inquisitiót, de mert az egyik kiküldött: Miklós kanonok megbetegedett, a többiek sem tudták feladatukat teljesíteni. Erről a káptalan a nevezett Lászlónak és Mátyásnak a jelen oklevelet adta bizonyságul. Eredeti, papír, zárlatán pecsét nyomaival. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda