DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Metales (Q 322) • 31103

DL-DF 31103
Keltezés 1364-01-22
Kiadó BEBEK ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 322 / N 26
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Metales (Q 322)
Fennmaradási forma Másolat 1501-1600
Regeszta in Vyssegrad. decimo die termini prenotati: in octavis f. epiphaniarum Domini. Bubek István comes országbíró bizonyítja, hogy halasztó oklevele alapján in octavis f. epiphaniarum Domini (január 13.) megjelent itélőszéke előtt Joannes de Ody pro nobili domina consorte Ladislai filii Johannis filii Brictii de Bathor, aki contra Stephanum et Emericum, filios Petri, ac Stephanum, Thomam et Ladislaum, filios Ladislai, nobiles de Zicz, necnon Jacobum, filium Nicolai, germanum Sudak de Vylak azt a bejelentést tette, hogy a nevezett nemesek mint alperesek de possessionibus ipsius nobilis domine ad castrum Somlyo vocatum pertinentibus, nagy területeket csatoltak el Zicz és Vylak nevű birtokukhoz. E bejelentés után a nevezett Miklós fia Jakab és Péter fia István a saját és a többiek nevében azt mondották, hogy ők semmit el nem csatoltak a nevezett úrnő birtokaiból, mert amit használnak, az mind az övék; a nevezett úrnő csak oly területeket csatolhat vissza saját birtokaihoz, amelyeknél nem mondanak ellen. Azért az országbíró megkérte a váradi káptalant, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember húsvét nyolcadán szálljon ki az említett birtokrészekhez, és meghíván azok szomszédait és határbirtokosait, csatolja vissza a nevezett úrnő, László mester felesége javaihoz azokat a birtokrészeket, amelyeket ő maga vagy megbízottai mint sajátját mutatják meg, ha senki sem mond ellen; az esetleges ellentmondókat pedig idézze meg Szent György nyolcadára a király elé; ha az alperesek mondanak ellent, azokat nem kell külön megidézni, mert ugyanakkor úgyis meg kell jelenniök a király előtt. A vitás területet mérjék fel királyi mértékkel és értékeljék fel. - A káptalan unacum Stephano Rufo de Baxa, homine regio kiküldte testimoniumként Michaelem presbiterum chori ecclesie eorum, akik húsvét említett nyolcadán kiszálltak a vitás területhez, ahol megjelentek a nevezett Ody-i János, az actrix úrnőnek, László feleségének a procuratora, továbbá Zicz-i László fiai: János és Tamás. Először Zicz birtokhoz szálltak ki, ahol az úrnő procuratora per quoddam Bercz quinque metas demonstrasset abhinc versus partem meridionalem eundo, similiter super eundem Bercz unam metam indicasset; abhinc versus partem ocidentalem gradiendo super prefatum Bercz unum locum ad instar mete habitum demonstrasset. Deinde ad eundem locum pergirando demonstrationi supersedisset. - Majd a negyedik napon ismét ad eandem possessionem Zicz ascendendo, ibique memorati Thomas et Ladislaus, filius Stephani personaliter pro se, Laurentius vero filius Petri in personis magistri Stephani fratris sui quasdam terras usuales, habitatoribus destitutas, Bachyun vocatas, demonstrassent, az állítván, hogy Zich birtokhoz tartoznak és oklevelek alapján illetik őket. Dehinc ad partem septemtrionalem gradiendo et ad unum locum Beichar dictum veniendo, a nevezett Tamás azt mondotta, hogy a továbbiakban Anna úrnő nem határos az ő birtokával, hanem Albert fia, Miklós az ő szomszédja. Deinde per eundem Bercz reflectendo ad unam terram Szentgyörgyteleke vocatam perrexissent, ubi ecclesie rupte quedam situata extitissent... Abhinc ad unum Alveum exurgendo unam metam comperissent, quam Stephanus et Thomas prenotati a possessione Barla vocata separatam fore allegassent. Hinc versus partem orientalem eundo unam metam demonstrassent; similiter ab eadem possessione Barla separatam fore adiecissent. Deinde oblique reflectendo ad unam silvam pagi perrexissent, et ibi duas metas comperissent, quas similiter ab eadem possessione Barla separatam fore adiecissent. Deinde ad unum alveum Chyakapathaka vocatum ascendendo, ezt határjelnek hagyták meg. Hinc ad unum rivulum pergendo, unum locum Ziczkapu vocatum demonstrassent et locum a possessionibus Somlyo et Pereuch vocatis separare indicassent és itt a határjárást befejezték. - A vitás területet tíz ekényire értékelték. A bíróság előtt a Zicz-i nemesek procuratora azt mondotta, hogy az a tíz ekényi föld esset terra usualis memorate possessionis Zicz, amire nézve oklevelek vannak a birtokukban. Határozat: Okleveleiket Szent Mihály nyolcadán kötelesek bemutatni, hogy ítéletet hozhasson. Másolat. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda