DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 97995

DL-DF 97995
Keltezés 1361-11-21
Kiadó VILMOS KÁPOLNAISPÁN
Régi jelzet Q 11 / 29 105
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta in Visegrad die dominica p. oct. Martini.Vilmos választott pécsi püspök, kápolnaispán és titkos kancellár bizonyítja, hogy I. Lajos király parancsára a királyi ember és az ő embere kiszálltak László mester főespereshez, Bekche-i Tamás fia Benedek édestestvéréhez és jelenlétükben – sok fogott bíró közbenjöttével – a nevezett főesperes az elhalt nevezett Bekche-i Tamás fia Benedek ingóságaiból az özvegynek és két fiának kiadta az osztályrészét, mely állatokból, pénzből és 4 hold vetésből állott. Litt. testimon. Super divisione. (Teljes szöveg). Eredeti, papír, hátlapján rányomott pecsét maradványa. Velike (hátlapján van csak ez a név!), rozs és árpa vetés, ingóságok osztálya, királyi ember: reginal. Excell. Juvenis. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda