DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kapy család (Q 95) • 64060

DL-DF 64060
Keltezés 1361-09-01
Kiadó LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 95 / 54
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kapy család (Q 95)
Fennmaradási forma Átírás 1361
Regeszta Egidii. Vyssegrad. I. Lajos király a szepesi káptalannak. Mohy-i Elek fia Jakab előadta, hogy Péter fia István mester gömöri ispán, Keche-i Egyed gömöri alispán, Imre fia Lewsták Geche fia Miklós, János fia Kelemen és Vza fia Miklós gömöri szolgabírák Pál fia Nagy (magnus) Péter famulust a Jakab birtokában levő bíráskodási jogot engedélyező királyi oklevél ellenére elítélték, megégették. Küldje ki a káptalan hiteles emberét, akinek jelenlétében a felsorolt királyi emberek egyike tartson vizsgálatot. Átírta a szepesi káptalan 1361. október 10-én kelt oklevelében. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda