DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194) • 66147

DL-DF 66147
Keltezés 1360-07-25
Kiadó JÁNOS VESZPRÉMI VIKÁRIUS
Régi jelzet Q 194 / 75
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Thaly család (Q 194)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Wesprimy in f. Jacobi. János prépost és veszprémi vikárius ítéletlevele abban a pörben, melyet Ayka-i Ayka fia András felperes indított Ayka-i János fiai: Tamás és Pál meg testvéreik alperesek ellen, azt követelvén tőlük, adják vissza azt a kezükön levő két sessiót és irtványt az Ayka-i Szent Remig egyháznak, amelyeket Sixtus Ung-i főesperes hagyományozott ennek az egyháznak a veszprémi káptalan 1350-ben kelt és a felperes által bemutatott kiadványa szerint; az alperesek nevében azok anyja azt válaszolt, hogy Sixtus főesperesnek, amikor a két telket és irtványt hagyományozta, azokban már nem volt semmi birtokjoga, következőleg a végrendelet érvénytelen; ennek igazolására Nagyboldogasszony quindenáját (augusztus 29.) tűzte ki a vikárius határnapul. Eredeti, papír, hajtásoknál első és utolsó soraiban rongált, kissé hiányos, töredezett zárópecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Találati navigáció
Tartalomgazda