DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Farkas család, nagyjókai (Q 225) • 38817

DL-DF 38817
Keltezés 1359-10-17
Kiadó KONT MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 225
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Farkas család, nagyjókai (Q 225)
Fennmaradási forma Átírás 1422
Regeszta Wissegrad. duodecimo die octavarum f. b Michaelis arch. Konth Miklós nádor jelenti, hogy a király és a királyné vissza akarván szerezni a jogtalanul birtokolt birtokaikat, a király elrendelte, hogy a nádor az egész országban tartson congregatie generalisokat a királyi udvarból kiküldött nobiles aule sue juvenes: magistri Nicolaus Nemze et Michael Zudar mint királyi procuraterek jelenlétében. Ennek következtében ő Pozsony és Meseny megyék számára 1358. szept. 10-én Pozsony városában tartott congregatie geheralist, amelyen a két királyi procurater kijelentette, hogy Ilka birtok népei a pozsonyi vár népeihez tartoznak, mire Ilka-i János fia: Miklós, András fia: Mihály, István fia: János, Bench fia: János és István fia: Tamás a saját és nemzetségük többi tagjainak a nevében kijelentették, hogy őseik a pozsonyi vár nemes jobbágyai voltak, de okleveleik szerint ebből az állapotból kivétettek és az ország többi nemesei közé soroztattak, amely oklevelek bemutatására terminust kértek. A nádor 1359. Vízkereszt nyolcadát jelölte meg, de ez a határidő kitolódott egészen Szent Mihály nyolcadáig - okt. 6. - amikor a királyt Simon mester de Sancte Salvatore képviselete, akinek a felszólítására Ilka-i János fia: Miklós, Bench fia: János és István fia: Tamás a saját és többi rokonaik nevében bemutatták először Imre királynak 1197-ben kelt privilegialis oklevelét, mely szerint Imre király a pozsonyi vár egyik jobbágyát: Zerzovoyt, Zbima fiát, aki a király és testvére közti villongásban nem tért le a hűség útjáról, hanem kitartóan harcolt a király koronájáért, kivette az összes comesek joghatósága alól és teljes nemesi szabadságba helyezte. Majd bemutatták a pozsonyi káptalannak egy vizsgálatról szóló, tart. közölt, 1358. dec. 14-én kelt válasziratát. A két oklevél bemutatása után a nádor háromszori felszólítására, hogy a királyi megbízottnak van-e valami megjegyzése a bemutatott oklevelekhez, a királyi megbízott azt válaszolta, hogy a királyi felségek minden vizsgálat alá vett birtokot, ha azoknak birtoklását oklevelekkel tudják igazolni, meghagyják a tulajdonosnak, azért a bemutatott oklevelek alapján ő is a király és a királyné nevében Ilka birtokot meghagyja a nevezett nemesek kezében mint örök tulajdont. Mindezek alapján a nádor is az országnagyokkal történt eszmecsere után meghagyta Ilka birtokot az őket megillető jogon János fia: Miklós, András fia: Mihály, István fia: János, Bench fia: János, István fia: Tamás és utódaik birtokában. (Teljes szöveg.) Átírta: 1422. nov. 20-án Pozsonyi káptalan. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda