DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rákóczi-Aspremont család (Q 156) • 71869

DL-DF 71869
Keltezés 1358-10-24
Kiadó SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 156 / 39 1 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rákóczi-Aspremont család (Q 156)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Visegrád. 12. d. 8. d. oct. Michaelis. Szécsi Miklós országbíró bizonyítja, hogy prézenciája előtt Dombou-i Péter fia Domokos mester ügyvédje Salamon fia István fiai: Miklós, Péter és Jakab mesterek ellen az alábbi keresetet adta elő: Amikor a királyi ember a pécsi káptalan hites személye jelenlétében nevezett Domokos mester Dombou possessiójának (Baranya m.) határait meg akarta járni és annak birtokába őt statuálni, ennek István nevezett fiai ellentmondottak és azt megakadályozták. Mivel az alperesek szerint ezek Darou várához tartozó birtokaiból akart Domokos mester a határjárással részeket elfoglalni és Dombou possessiójához csatolni, ezért az országbíró elrendeli a két fél nevezett birtokai között a határjárást. Erről as szekszárdi konvent tett jelentést 1358. okt. 6. - okt. 13. között és jelentésben megállapított határokkal Dombou possessiót örök jogon Domokos mesternek ítéli oda és adja. Eredeti, hártya, f. p. elveszett. Hátlapján 16. sz. latin tart. kiv. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda