DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172) • 75851

DL-DF 75851
Keltezés 1356-07-04
Kiadó SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 172 / 14 1009
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172)
Fennmaradási forma Átírás 1402
Regeszta Vyssegrad. Zeech-i Miklós országbíró, turóci ispán tanúsítja, hogy Pop-i Adam fia Jakab Keresztelő Szent János nyolcadán Drugeth Miklós oklevele szerint megjelenve Pop-i László fia János, Mihály fia János, László fia Desew fia László ellen előadta, hogy Pop-i Gelyenus fia Domonkos, akivel Jakab és perbeli ellenfelei azonos rokonsági ágba tartoznak, egy őstől származnak, örökösök nélkül hunyt el, de birtokrészét Pop-i László fia János és társai foglalták el; a birtokrészből Jakab részt akar. Mihály fia János a maga és László fia János és Desew fia László nevében azt felelte, hogy Gelyenus fia Domonkos birtokrésze őket illeti öröklés jogán, s belőle Jakabnak nem jár rész. Az országbíró köztudományvétellel akarta tisztázni az igazságot. Felkérte az egri káptalant, küldje ki hiteles embereit, akiknek jelenlétében a felek részére kijelölt királyi emberek in oct. Ass. virg. glor. Pop possessionál eljárva tartsanak vizsgálatot Gelyenus fia Domonkos birtokrésze ügyében. Szent Mihály nyolcadán Adam fia Jakab, Mihály fia János a maga nevében, valamint Barnabás fia Jakab prókátor megjelenve bemutatták az egri káptalan jelentését, amely szerint a káptalan Kechy-i Egyed fia Mihály és Karachund-i István fia Dénes királyi emberekkel Mátyás papot, az egerhegyfoki Szent Péter egyház Szent Katalin oltárának mesterét Adam fia Jakab részére, Pál papot, az egri káptalan Szent Barnabás oltárának mesterét László fia János és társai részére küldte ki, a királyi emberek jelentése szerint Pop possession a hiteles emberekkel együtt vizsgálatot tartottak, s megtudták először azt, hogy Gelyenus fia Domonkos olyan közeli rokonságban volt Adam fia Jakabbal, hogy Pop-i birtokrészén őt is épp úgy rész illeti, mint az alpereseket. Másoktól azt tudták meg, hogy Gelyenus fia Domonkos birtokrésze csak az alpereseket illeti. Az országbíró becslés nélkül nem tudott dönteni, ezért felkérte a jászói konventet, hogy küldjék ki hiteles emberüket, akinek jelenlétében a felsorolt királyi emberek egyike húsvét nyolcadán járja meg és becsülje meg Gelyenus fia Domonkos birtokrészét. Zakul-i Pál az alperesek nevében, Adam fia Jakab személyesen bemutatta a jászói konvent oklevelét, amely szerint Keech-i Pál fia Gergely a jászói konvent hiteles embere jelenlétében Pop possession Gelyenus fia Domonkos birtokrészét megjárva azt félekényire becsülte más derék férfiakkal együtt. Mivel a köztudományvétel inkább Adam fia Jakab javára szólt, Gelyenus fia Domonkos birtokrészét két egyenlő részre kellett osztani, ezért az országbíró felkérte a jászói konventet, hogy küldjék ki hiteles emberüket, akinek jelenlétében a felsorolt királyi emberek egyike pünkösd nyolcadán Pop possession Gelyenus fia Domonkos birtokrészét ossza kétfelé, egyik felébe Adam fia Jakabot, másik felébe az alpereseket helyezze Pünkösd nyolcadának 8. napján Adam fia Jakab - az alperesek távollétében - bemutatta a jászói konvent oklevelét, amely szerint Kechy-i Pál fia Gergely királyi ember Miklós testvér hiteles emberrel pünkösd nyolcadán Pop possessióhoz mentek, és mivel Gelyenus fia Domonkos birtokrészén Domonkos lányainak leánynegyede volt, előbb a leánynegyedet hasították ki, s a birtokrész maradékát osztották kétfelé. (dátum lehet: 1356. július 11., 16. d. term. pren.) Átírva Abaúj megye 1402. szeptember 27-i oklevelében. (Fay possessió, Gogy és Geygd possessiók, Szent Péter egyház, kötéllel való osztás említése). Az országbíró a vele törvényt ülő bárókkal és nemesekkel együtt jóváhagyja az Adam fia Jakab javára történt birtokosztályt. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda