DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320) • 36877

DL-DF 36877
Keltezés 1356-01-14
Kiadó ERDÉLYI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 370 / W 17
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Neoregestrata (Q 370)
Q 320 / TORDA A 27
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta secundo die octavarum festi epiphaniarum Domini. Az erdélyi káptalan jelenti István, erdélyi vajdának, hogy megkapta oklevelét, amelynek értelmében unacam Laurentio de Nadas kiküldte testimoniumként Thomam sacerdotem, capellanum discreti viri, Pauli plebani de Cluswar, socii et concanonici nostri, akik in festo b. Thome apostoli (dec. 31.) kiszálltak a nevezett Apathy birtokhoz és presente Nicolao Magno, legitimo procuratore magistri Thome, filii Dionisii de Regen a földet így határolták meg: prima enim meta eiusdem a quadam arbore populea in portu fluvii Morusii sita; hinc tendit versus partem meridionalem et perveniet ad quandam magnam viam publicam, per quam itur ad villam Regen, ubi esset una meta terrea; deinde versus eandem partem directe per modicum spatium eundo pervenitur ad partem occidentalem, ubi in cacumine cuiusdam montis est una meta terrea. Adhuc versus eandem partem perveniet ad fontem cuiusdam putei et ibi terminatur meta predicte terre Apathy vocate ipsius domini abbatis et Benktelke ac Regen possessionum dicti magistri Thome, filii Dionisii. E határjárásnak a nevezett Dénes fia, Tamás törvényes procuratora, személyesen lévén jelen nem mondott ellen. – Mete ex altera parte inter dictam terram Apathy ipsius domini abbatis ac possessionem Abafaya vocatem Joannis filii Petri dicti de Gurgiu, hoc modo procedunt: Prima enim meta oritur ab eodem fonte putei, de quo decilinat versus partem orientalem et perveniet ad quasdam duas vias publicas, per modum crucis se habentes, inter quas una meta terrea; deinde versus eandem partem directe procedendo perveniet ad possessionem Abafaya vocatam, ubi capellam ligneam in honorem Omnium Sanctorum in eadem fabricatam et altare in eadem existentes idem dominus Brictius abbas super unam metam dicte sue terre Apathy vocate fabricassa asseruisset; adhuc versus eandem partem per modicum apatium incedendo cadit ad dictum fluvium Morwsy, unde inceperat et sic terminatur. E határjelek elválasztják Péter fia, Jánosnak Abafaya nevű földjét a nevezett Brictius apátnak Apathy nevű földjétől. És jóllehet a nevezett Péter fia, János, a határjárásnál nem mondott ellen és egyáltalában nem tagadta, hogy azok Apathy földjének a határai, mégis, mikor azt a földet Brictius apátnak és egyházának akarták statuálni, akkor Péter fia, János ellentmondott a statutionak, azt állítván, hogy az a föld királyi adományból őt illeti. Azért a királyi ember ugyanott és ugyanakkor a nevezett Péter fia, Jánost az apáttal szemben vízkereszt nyolcadára az erdélyi vajda elé idézte. A megkereső hatóság oklevelének a hátlapjáról. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda