DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84787

DL-DF 84787
Keltezés 1353-09-05
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 1 22
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta f. V. a. Nativ. Marie. A jászói konvent előtt Bozyta-i Cordus dictus István fia Miklós hálából a neki tett szolgálatokért az abaújvári Cheb possessioja közelebbről is meghatározott felét haszonvételeivel és tartozékaival együtt Matyus fia Lőrinc diáknak adományozza. Eredeti - teljes szöveg. Hártya, chrigrafált. Függőpecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta (Muzsnainé)
feria quinta ante nativitatis Virginis. Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent bizonyítja, hogy az előtte személyesen megjelent Bozyta-i Cordus (dictus) István fia: Miklós, Matyus fia ”Literatus” Lőrincnek adományozta örök jogú birtokként az Abaújvár megyei (in comitatu Abawyuar) Cheb birtokának felét ”scilicet portionem a plaga orientali adiacentem a metis possessionis Radwan incipiens per vallem in rivulo in eadem villa descendendo usque metas possessionis Lanch vo cate” és egyben kötelezte magát, hogyha Lőrincet különösen édestestvére (fratrem suum uterinum): János ellen nem tudná az adomány birtokában megtartani, akkor azzal teljesen egyenlő értékű részt adományoz neki más abaújvármegyei birtokaiból. Az adományt azokért a szolgálatokért adta, melyeket Lőrinc, akit Miklós atyja: István hozott el hazulról (de propria exductus), részben atyja, részben pedig az ő, Miklós védelmében tett különösen akkor, amikor Miklóst egy égő házból kiragadva őt a tűzhaláltól mentette meg, egyébként Lőrinc Miklósnak atyafia és egyben mestere meg tanítója is volt (magister et eruditor suus extitisset ... ratione proximitatis). - (Dátum: 1354. szeptember 4. ?), hártyán, szöveg alatt ABC chirographummal, ép függő pecséttel (24). - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda