DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178) • 67400

DL-DF 67400
Keltezés 1353-01-15
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 178 / 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Q 178 / 6
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Q 178 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Fennmaradási forma Átírás 1353
Regeszta tertio die octavarum Epiphanie. A Szentkeresztről nevezett Lelez-i konvent jelenti Miklós nádornak és a kunok (Comanorum) bírájának, hogy ítéletének végrehajtására kiküldött nádori ember: Bod fia: Donch s a vele küldött konventi hites személy: János testvér, Éliás fia: János birtokát, Leztemer felét, János fia: Gál felperes és Chegze fia: Demeter, meg Márton fia: Mihály, Bethlen-i nemesek, alperesek jelenlétében két egyenlő részre osztották, majd a délre eső rész birtokába a felperest és északi részbe pedig az alpereseket beiktatták, minden ellentmondás nélkül. A két rész elválasztó határjárása: prima meta incipit iuxta vocatum, deinde protenditur versus plagam orientalem super ipsum ryuulum, transit dictam viam et cadit iin alterum fluvium Egres vocatum, qui Ryuulus iacet a parte meridonali, inde itaque super ipsum ryuulum Egres currendo per unum obstaculum et veniet ad unum angulum Kendurzegh nominatum, qui angulus adiacet iuxta fluvium Laborch vocatum, in parte inferiori abhinc ad unam viam paululum dirando (!) et cadit in ipsum ryuulum Laborch et ibi mete terminatur. Garai Miklós nádor 1353. február 1-i ítéletlevelében. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda