DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268253

DL-DF 268253
Keltezés 1352-11-18
Kiadó ISTVÁN SZLAVÓN BÁN
ISTVÁN HORVÁT BÁN
Régi jelzet U 680 / 76
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Átírás 1385
Regeszta (7. die congr., ti. II. p. Martini) Zágráb (in Zagrabia). István egész Sclauonia és Horvátország (Croacie) bánja bizonyítja, hogy Szlavónia valamennyi nemese, továbbá minden rangú és rendű (cuiusvis conditions preheminentie et status) embere részére Márton napját követő hétfőre (nov. 12.) hirdetett közgyűlésen Zágrábban a nemesek 12 esküdt bírájától és a nemesektől megtudta, hogy Nogkemluk várának nemes jobbágyait mind birtok-, mind más ügyekben eskü és tanúskodás tekintetében azonosnak tekintették az ország nemeseivel. Hogy ez a nemességük a jövőben kárt ne szenvedjen, erről oklevelet kértek, amit a bán megadott. A privilégiumot függő pecsétjével erősíttette meg. - Átírta Erzsébet királyné 1385. június 12-én kelt privilégiumában. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 76. sz. (Jankovich lt.) - Fejér X. 1. 213., Smičiklas XII. 138. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 11/18.

Tartalomgazda