DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39188

DL-DF 39188
Keltezés 1352-01-15
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta die dominica proxima ante f. bb. Fabiani et Sebastiani mart. A budai káptalan jelenti, hogy eléje járulván Egyed Bozouk-i prépost per modum dolorose protestationis jelentette, hogy közte és a pilisi apát közt Marouth és Zantho birtokok miatt a király és az országbíró előtt hosszan húzódó per folyt és bár abban már végleges ítéletet is hoztak, mégis az apát a királytól oly oklevelet szerzett, mely szerint a birtokot újra megjáratta, mégpedig contradictione quorumlibet non obstante, és tetszés szerinti új határokat emelt az ő és monostora nagy kárára. Ezért tiltotta az apátot az új határok emelésétől, a királyi embert pedig a statutiótól. (Teljes szöveg), eredeti, hártya, záró pecsét nyomaival. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda