DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 98089

DL-DF 98089
Keltezés 1351-10-25
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 11 / 118 37
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Bude. tredecimo die quinden. Michaelis. Tamás országbíró bizonyítja, hogy a Nogkereskyn-i Mihály fiai: Lökös és Pál által Pető fiai: Mihály, Benedek, Péter és Miklós ellen Kereskyn possessio egy darabjáért indított perben megparancsolta a garamszentbenedeki konventnek, hogy a vitás föld rekaptivációjához és határának megjárásához küldje ki hites emberét; miután a konvent jelentette, hogy a vitás földet a szomszédok jelenlétében rekaptiválta és annak birtokába – a bizonyságlevélben leírt határokkal – a felpereseket ellentmondás nélkül beiktatta, az országbíró ennek alapján a vitás földet örök jogon a felpereseknek ítélte oda a konvent jelentésében leírt határokkal. Eredeti, hártya, kissé csonka függőpecsét. Hont megye: Köröskény helység s egy részének határai. Alperesek életkora fel van tüntetve, amint meg lehetett becsülni. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda