DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39186

DL-DF 39186
Keltezés 1351-07-22
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Regeszta Bude. vigesimo secundo die octav. f. nativ. B. Johannis Bapt. Tamás comes országbíró és Turuch-i ispán a budai káptalanhoz. Midőn előbbi rendelkezése szerint Chytar ”dictus” András, a pilisi apát mint felperes részére kijelölt királyi ember és Dersenye-i Ipoldus, a bozóki prépost mint alperes részére kijelölt királyi ember az esztergomi káptalan két testimoniumával május 30-án kiszálltak a Hont megyei Morouth nevű két birtokhoz, és ott a szomszédok jelenlétében a felek megegyezése szerint a pilisi apát oklevelében foglaltak szerint kellett volna a reambulationak és a sequestrationak megtörténnie úgy, hogy ha a határokban nem egyeznek meg, a fennmaradt vitás területet ”regali mensure” felmérjék, felértékeljék és úgy tegyenek július 1-jére a királynak jelentést egész eljárásukról. Mikor megérkezett július 1. János apát nevében frater Johannes celerarius de Pylysio és Egyed prépost nevében Joseph fia: Miklós a sági konvent üv. levelével bemutatták az esztergomi káptalannak a királyhoz küldött jelentését, mely szerint Chytar ”dictus” András és Dersenye-i Ipolitus mint királyi emberek az esztergomi káptalan két emberével: János Gömöri-i és másik János Zólyom-i főesperessel május 30-án kiszálltak a két Morouth birtokhoz, és a szomszédok jelenlétében megkezdték a határjárást a IV. Béla oklevelében foglalt határok szerint incipiendo in medio cujusdam fluvii Veppruch a terra Roh et Bogud. Adja az oklevélben foglalt határokat, de azok legtöbbjében a két fél nem egyezett meg, azért új határjárás vált szükségessé. – Az országbíró felkérte a budai káptalant két emberének a kiküldésére, akiknek a jelenlétében Beke fia: András, a királyi curiából külön kiküldött királyi ember július 29-én járja meg a két birtok határait IV. Béla oklevele szerint és ha ezek után fennmarad vitás terület, afölött a pilisi apát annyi rendtársával, ahány márkára becsülték fel a vitás területet, vagy a rendtársak helyett annyi nemessel tegyen esküt arra, hogy az a vitás föld mindig az övé volt és nem tartozik a bozóki monostorhoz. Minthogy az eskü szövege hosszú, az egyik testimonium köteles azt előttük jól hangsúlyozva előolvasni. Ha az apát megesküszik, a vitás terület az övé lesz, ha nem, a bozóki préposté. Az eredményről tegyenek a királynak jelentést augusztus 8-ra. Eredeti, papír, már töredezik, zárópecsét és caput sigilli. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda