DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Ivánka család (Q 236) • 65665

DL-DF 65665
Keltezés 1351-01-13
Kiadó TURÓC MEGYE
Régi jelzet Q 236 / 8
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Ivánka család (Q 236)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Regeszta in octavis Epiphanie. Cheulnek mester Turuch-i alispán és a szolgabírák tanúsítják, hogy a nyolc választott bíró Loudanus fia: Thomka ellenében János fiának: Mychow-nak, Zadur fiának: Balázsnak, Karuchun fiának: Mihálynak és Bálint fiának: Miklósnak ítélte meg a vitás nyolc hold földet, Mátyás volt Thruch-i alispánnak Thomka által felmutatott keltezetlen oklevelét nem fogadva el valódinak. Egyben kötelezték a feleket, hogy ha valamelyik ezt az ítéletet megszegné, az a másik félnek perkérdés előtt három márkát tegyen le. Választott bírák voltak: Neczpal-i Imre comes, Lack fia: István, Werbow-i László ispán, Jezen-i Péter fia: István, Mátyás fia: Benedek, Kalanda-i Leustachius és Pouka fia: Máté. Hártyán, hátlapjára nyomott három pecsét maradványával és kettőnek helyével. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda