DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39180

DL-DF 39180
Keltezés 1350-07-02
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 03
Regeszta Bude. secundo die octavarum f. nativitatis B. Johannis Bapt. Tamás comes országbíró és Turuch-i ispán az esztergomi káptalanhoz. Midőn István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmatia hercege Fülöp nevű udvari megbízottja révén maga elé hivatta a Hont megyei Morouth nevű birtok miatt egymással perben álló Egyedet, a Bozouk-i premontrei monostor prépostját és Jánost, a Pylys-i cistercita monostor apátját, hogy Ker. Szent János nyolcadán – júl. 1. – bemutassák a Morouth birtokra vonatkozó okleveleiket, és ugyanakkor az egész ügy eldöntését Fülöp közvetítésével az országbíróra bízta, akkor István literatus János, pilisi apát nevében bemutatta az országbíró előtt IV. Béla királynak 1269-ben kelt, Marouth adományozásától szóló oklevelét, majd Joseph fia: Miklós a sági konvent üv. levelével Egyed, bozóki prépost nevében bemutatta IV. Béla királynak 1262-ben kelt, II. Béla királynak régi privilegiumát magában foglaló oklevelét, amely szintén a monostornak adott birtokok közt Morouth adományozását is magában foglalta. Ezek bemutatása után a pilisi apát procuratora kérte a két hasonló nevű, egymás mellett elterülő birtok elválasztását, amihez a prépost procuratora is hozzájárult. Ennek a véghezviteléhez kérte az országbíró a káptalan emberének a kiküldését, akinek a jelenlétében a kiküldött királyi emberek Ker. Szent János nyolcadának 15. napján: júl. 15-én szálljanak ki a két Morouth birtokhoz, és a szomszédok meghívása mellett járják meg azokat IV. Béla királynak a pilisi monostornak 1269-ben adott oklevele szerint és hagyják meg a két perlekedő félnek az őt megillető részt, ha a határokban megegyeznek; ha ellenben marad fenn köztük vitás terület, azt jelöljék meg határjelekkel, mérjék fel és felértékelve tegyenek az egész eljárásról júl. 22-re a királynak jelentést. (:Teljes szöveg.:) Kijelölt királyi emberek János, pilisi apát mint felperes részére: Egidius ”dictus” Saar de Boyun, vel Paulus filius Dayka de Zentho, aut Andreas ”dictus” Cytar, míg Egyed, bozóki prépost mint alperes részére: Johannes de Thezer, vel Mychael ”dictus” Chemper, aut Petrus filius Stephani de Demyen, sive Stephanus filius Lypto de Palasth. Eredeti, papír, zárópecsét és caput sigilli. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda