DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Lymbus (Q 338) • 36385

DL-DF 36385
Keltezés 1350-02-09
Kiadó SALAMON TORDAI FŐESPERES
Régi jelzet Q 338
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Lymbus (Q 338)
Fennmaradási forma Átírás 1505
Regeszta in octavis festi purificatiois Virginis Gloriose. Salamon mester, Thorda-i főesperes András, erdélyi püspöktől ideiglenesen megbízott bíró bizonyítja, hogy ... Jánosnak a felesége: Anych úrnő, Bezther fia Domonkosnak a leánya Haranglab-i Pálnak a fiát? Mihályt Sarws birtok ügyében eléje perbe vonta, de azután a felek az ő engedélyével békés megegyezésre léptek olyformán, hogy ha Pál fia Mihály megfizeti azt az összeget, amelyért meg lehet a birtok felét váltani, a másik felét pedig Anych úrnő fizeti meg, akkor az a fele rész in ius et portionem domine uxoris Johannis memorati, a másik fele pedig Pál fia Mihálynak marad. Ha valamelyikük ellen e birtokügyben per támadna, közös költséggel kötelesek azt lefolytatni, kizárva minden hátsó gondolatot. Átírta 1505. január 27. Szentgyörgyi-i és Bozyn-i Péter országbíró. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda