DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ostffy család (Q 145) • 86151

DL-DF 86151
Keltezés 1349-05-23
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 145
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ostffy család (Q 145)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta S. p. Ascensionis Domini. A somogyi konvent tanúsítja, hogy a Vasad faluból való somogyi várjobbágyok, Balázs fiai: Demjén és Mihály, továbbá Vasad-i Kozma fia Misael hozzájárulásukat adták Vasad-i Domonkos fiai: Miklós, Tamás és János részére a Garmanus fia János és Garmanus fia István, valamint Egyed fiaitól történt szőlő és föld vásárlás tárgyában. Eredeti, hártya, hátoldalon rányomott pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)
(sab. p. ascensionis). A somogyi konvent előtt megjelentek a somogyi vár nemes jobbágyai, egyfelől a Vasad falubeli (villa) Domokos fiai: Damján és Mihály meg Kozma fia: Misael (?), másfelől az ugyanodavalósi Domokos fiai: Miklós, Tamás és János. Az előbbiek előadták, hogy amikor a konvent előző levelével Garmanus fiának: Jánosnak és Garmanus fiának: Istvánnak fiaitól bizonyos szőlőt és földet megvásároltak; nem kérték Domokos fiainak hozzájárulását, pedig azok rokonsági alapon (iuxta lineam generationis) őket illették volna. Domokos fiai most ezt a hozzájárulást megadták (consensum permissionis benivolum prebuerunt et assensum). Balázs fiai pedig kötelezték magukat, hogyha e föld miatt Domokos fiai ellen pert indítanának, mint másodsorban jogosultak (in re secundario aquisita) marasztaltassanak el. - Hártyán, hátlapon pecsét nyomával. (Ostffy cs.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 28 (1997) 42/212.

Találati navigáció
Tartalomgazda