DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84786

DL-DF 84786
Keltezés 1348-11-25
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 1 21
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta feria tertia ante Andree apostoli. Pál prépost és a Jazow-i, Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent jelenti Lajos királynak (Hungarie), hogy Tamás comes országbíró 1348. november 18-i parancsának (36. sz.) végrehajtására Lanch-i Leukus királyi ember mellé konventi hites személyként Márkus testvért küldte ki, akik jelentették, hogy a parancsban szereplő Literatus Lőrinc részét Cheb birtokban ”a part orienli existentem (t. i. portionem Laurentii), a metis possessionis Lanch vocate incipiendo in valle et rivulo supra versus meridiem, prout rivulus ipsa villam Cheb divideret, ad unam metam terream circa viam existentis (!) et post hec usque ad duas metas terreas antiquas sub arboribus Tulghfa existentibus que separrarent possessionem Bozyta a possessione Raduan” határjárták és annak birtokába Lőrincet minden ellentmondás nélkül beiktatták. Hártyán, hátlapján rányomott pecsét helyével. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda