DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mérey család, kaposmérei (Q 132) • 73274

DL-DF 73274
Keltezés 1348-08-30
Kiadó MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 132 / 12
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mérey család, kaposmérei (Q 132)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta (4. d. Oct. Steph. Regis) Buda. Miklós nádor tartalmában átírván saját, 1348. július 11-én és 1348. augusztus 2-án kelt, valamint a somogyi konvent 1348. augusztus 20-i oklevelét, írásba foglalja a somogyi konvent jelentése alapján Miklósnak és Györgynek Tordasfwz és Chemeteluke possessiokba történt beiktatásáról, illetve arról, hogy ott István fia: András önként vállalt kötelezettsége ellenére nem jelenvén meg, ő - ”in sententia capitali et amissione omnium suarum propriarum possessionum et portionum possessionariarum” mondta ki az ítélőszék, a végrehajtásnak a nádor oklevelében meghatározott módozatai szerint. Eredeti, hártya, szakadozott, hiányos, foltos. Hátlapján pecsét helye. (Mérey 12.) - Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy)

Tartalomgazda