DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Intézmények irataiból • Szepes megye (Q 345) • 38879

DL-DF 38879
Keltezés 1347-09-15
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 345 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Intézmények irataiból • Szepes megye (Q 345)
Fennmaradási forma Átírás 1416
Regeszta secunde die f. exaltationis S. Crucis. A szepesi káptalan jelenti, hogy Sygra-i Danus fiai: Imre és Domonkos, továbbá ugyanazon Danus fiának: Miklósnak a fiai: György és László egyrészről, másrészről Zeek-i Pethew fia: János mester és István fia: Pooch előtte oly egyezségre léptek, hogy bármikor az idők folyamán akarnák ők vagy utódaik Sygra, Zenthmargytha, Alsouicha és Potporch birtokokat megosztani, ahhoz a felosztáshoz köteles mindkét fél hozzájárulni még pedig úgy, hogy a felsorolt birtokok fele Pethew fiának: Jánosnak és István fiának: Poochnak jut, a másik fele pedig Imrének, Domonkosnak, Györgynek és Lászlónak, és ugyanakkor minden eddigi adás-vételi, birtokfelosztási és más bírósági oklevelet semmisnek jelentettek ki. Átírta 1399. nov. 13. Egri káptalan, 1406. december 14. Miklós nádor és 1416. március 2. Peren-i Péter országbíró. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda