DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65753

DL-DF 65753
Keltezés 1347-07-24
Kiadó SÁGI KONVENT
Régi jelzet Q 22 / 72 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 73
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta (f. III. a. Jac.). István sági prépost és konvent előtt Gyarmath-i Byter fia: Péter mester tiltakozik amiatt, hogy Károly király az ő Hyduegh nevű birtokát Abba nevű puszta földjével együtt elfoglalta, egyúttal eltiltja utódait is az elfoglalástól és eladományozástól. Levakart hártyán, hátlapján pecsét darabjai. DL 65753. (Fasc. XXXIII. n. 4.) – Az oklevél hamis, mert Károlyt halála után serenissimus princeps ... dominus noster-nek nevezi, s írása is a XVI. századra utal, de a pecsétdarabok eredetiek. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 101.

Tartalomgazda