DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rákóczi-Aspremont család (Q 156) • 72182

DL-DF 72182
Keltezés 1347-05-10
Kiadó PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 156 / 36 2 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Rákóczi-Aspremont család (Q 156)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1519
Regeszta Buda. 10. d. oct. Georgii. Pál országbíró bizonyítja, hogy bírósága előtt a leleszi konvent keresetet indított az Akos nembeli Mikcs bán és öt fia ellen, azzal vádolván őket, hogy a konvent Zemplén megyei Helmech nevű possessióját jogtalanul elfoglalták. A bán nevében felelő notáriusa azt állította, hogy a birtok uraié és erre jogbiztosítói leveleik vannak. Az országbíró ítéletében elrendeli a possessio határainak megjárását - a budai káptalan hites személye jelenlétében -, és annak a megállapított határokkal a konvent részére történő statucióját. Ha ellentmondó lenne, azt törvénybe kell idézni. Kivonatos szöveg II. Lajos 1511. november 11-i ítéletleveléből. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Találati navigáció
Tartalomgazda