DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292811

DL-DF 292811
Keltezés 1347-04-17
Kiadó LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet U 468 / XV 1 136
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1549
Regeszta I. Lajos király kiváltságlevele, amelyben a Balog nembéli Zeech-i Péter két fia: Miklós szlavóniai és horvátországi bán s Iwanka királyi asztalnokmester, Gymus-i várnagy kérésére átírja az egri káptalan 1281-ben (lásd 6. sz.), Fülöp nádor 1325. január 11-én (lásd 19. sz.) és a váci káptalan 1341. szeptember 13-án (lásd 31. sz.) oklevelét, amelyeknek tárgya Miskolc possessio határainak a leírása. Egyúttal a király tekintettel a nevezettek hadi érdemeire és hűséges szolgálataira, ünnepélyesen meg is erősíti őket, valamint testvérüket, Jakabot, továbbá a néhai Dénes fiait: Balázst, Tamást, Pétert és Jánost a mondott Miskolc possessio birtokában. – Az oklevelet Thatamér fehérvári prépost, királyi alkancellár adta ki; végén méltóságsor olvasható. Az oklevelet Révay Ferenc nádor helytartó írta át 1549-ben, Révay oklevelét pedig II. Rudolf császár 1592-ben. Erről 1712-ben készült egy hiteles másolat, amelyet 1714-ben írt át a királyi tábla két jegyzője. Ez utóbbi – egyébként hibás és hiányos másolat van levéltárunk őrizetében. Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 136. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. VI. fasc. I. nr. 2. Kiadása: Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 25., 35–36. és 44–47. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 38/39.

Tartalomgazda