DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Vály család (Q 202) • 39077

DL-DF 39077
Keltezés 1345-05-12
Kiadó PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 202
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Vály család (Q 202)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta in Wyssegrad. duodecimo die octavarum f. b. Georgii martyris. Pál comes országbíró jelenti, hogy előbbi oklevele alapján október 6-án megjelent törvényszéke előtt Dyvek-i Barleus fia: János nevében: András fia: Tamás és Deers fia: Pethew és Roman fiai: János és Ramacha ellen előadta, hogy Ders fia: Pethew és Roman fiai: János és Ramacha elfoglalták a Prasnicha birtokban őt teljes joggal megillető birtokrészt, aminek az oka felől érdeklődik. Erre Ders fia: Pethew és Román fia: János, aki Ramachát is képviselte a zobori konvent ü. v. levelével azt válaszolták, hogy a jelzett földterület öröklött jogon őket illeti és ezt egy osztálylevéllel ott mindjárt igazolni is tudják, de kívánták, hogy előbb János procuratora mutassa be az oklevelet, amellyel azt a területet szerezte. A procurator nem tudta a maga oklevelét azonnal felmutatni és újabb terminust kért, amit az országbíró meg is jelölt in octavis diei strennarum, de mert ”actores in suerum instrumentorum exhibitionibus prompti semper esse debent et parati”, egyúttal 6 márka megfizetésére is kötelezte a felperest. In octavis diei strennarum, vagyis január 8-án Dyvek-i Barleus fia: János nevében András fia: Tamás bemutatta az országbíró előtt László királynak 1297-ben kelt oklevelét, mely szerint Baan fia: Barleus a nyitrai várhoz tartozó Prasnyoha nevű földet László királytól a maga számára kérte azt modnván, hogy az üres és szomszédos az ő öröklött földjével. A király megbízta a nyitrai káptalant, hogy Miklós zólyomi comessel küldje ki emberét, akinek a jelenlétében a királyi ember statuálja a nyitrai várnak Prasnycha nevű földjét Dyvek-i Barleusnak, ha nem mondanak ellent. A káptalan Miklós comes serviensével: Purus-i Renoldus nemessel kiküldte testimoniumát, aki visszatérve jelentette, hogy Prasnychat mint lakatlant, a szomszédok jelenlétében Barleus mesternek statuálták minden ellentmondás nélkül. Ekkor a király Barleus érdemeire való tekintettel, különösen, hogy a cseh király elleni hadjáratban, amelyben a cseh király is halálát lelte, oly vitézül hadakozott, Prasnycha földjét minden tartozékával Barleusnak és utódainak adta. Ezután Ders fia: Pethew és Roman fia: János Ramachat is képviselve bemutatta a nyitrai káptalannak 1293. május 9-én kelt osztályos levelét, amelyből kiviláglott, hogy Dyuek-i Ban fia: Benedek comes a saját és testvérei: Barleus és Irizlaus nevében egyrészről, másrészről Pechk fia: Román, a nyitrai vár jobbágya a saját és testvére: György nevében és Stepk fia: Ders a saját és apja nevében bejelentették, hogy a nyitrai vár Prasnycha nevű földjét, amely a Vychma folyó mindkét oldalán terül el, amelyről Budmerius azt állította, hogy testvéreivel együtt a királytól kapta, el kell választani Roman, Stepk és György hasonló nevű földjétől, amelyről viszont ezek állították, hgoy az ó öröklött földjük. Ketté is osztották. Helyrajzi elnevezések a határjárásnál: terra Bosan, fluvius Vychma, terra ecclesie de Zobur. Kikötötték, hogy amelyik fél a határokat meg akarná változtatni, tíz márka büntetést fizet. Ezek bemutatása után az országbíró úgy ítélt, hogy új határjárást kell csinálni, amelyhez a királyi ember mellé kikérte az esztergomi káptalan emberét, akinek a jelenlétében a két fél részére külön kijelölt királyi emberek szálljanak ki böjtközép nyolcadán a két Prasnycha birtokhoz, járják meg azokat a régi határok szerint a nyitrai káptalan oklevelének útmutatása alapján és hagyják meg mindkét félnek az őt illető részt, az esetleg fenn maradt vitás terület felett kérdezzék meg a szomszédokat, történt-e foglalás és azt kiráyli mértékkel felmérve és megbecsülve küldjenek minderről Szent György nyolcadára jelentést. Ezen a nyolcadon Barleus fia: János nevében megjelent az országbíró előtt András fia: Tamás a nyitrai káptalan ü. v. levelével, míg Ders fia: Pethew, Roman fia: János és Ranacha nevében István literatus jelent meg a garamszentbenedeki konvent ü. v. levelével és bemutatták az esztergomi káptalannak a királyhoz küldött jelentését, mely szerint az esztergomi káptalan Belez fiával: Debessel, a Barleus fia: János részére adott királyi emberrel és Geuredi Mauritius fiával: Miklóssal, az alperesek részére adott királyi emberrel kiküldte László mester kanonoktársát és Györgyöt, kórusuk javadalmasát, akik böjtközép nyolcadán a szomszédok jelenlétében megjárták a két Prasnycha határait a nyitrai káptalan oklevele szerint és a déli részt meghagyták Barleus fiának: Jánosnak, az északi részt pedig Ders fiának: Pethewnek és Román fiainak: Jánosnak és Ramachának és bár a kihallgatott szomszédok azt vallották, hogy ezek voltak a két birtok igazi határai, mégis Pethew és János meg Ramacha azt állítván, hogy nem ezek az igazi határok, más határokat mutattak, ezek azonban egyáltalában nem voltak meggyőzőek. A jelentés azt is tartalmazta, hogy Pethew és társai kb. 2 márka értékű földet csatoltak el János földjéből. Az országbíró Pethewt és két társát egyenként tíz-tíz márka megfizetésére ítélte a nyitrai káptalan oklevelében foglalt clausula alapján, a két márka értékű földet Barleus fiának: Jánosnak ítélte, a többit a határjárás szerint hagyta meg a két félnek. (Teljes szöveg). Kijelölt királyi emberek: Nicolaus filius Mathie de Elephant, vel Debes filius Belez de Kurus, aut Nicolaus filius Laurentii de Baragyon, a felperes részére, Nicolaus filius Mauritii de Geurud, vel Michael filius Gyama de Chyzuth, aut Gyula de Opon, sive Georgius de Hynd, az alperesek részére. Eredeti, hártya, függőpecsétje hiányzik. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda