DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mérey család, kaposmérei (Q 132) • 73272

DL-DF 73272
Keltezés 1343-01-19
Keltezés helye VISEGRÁD PILIS M
Kiadó PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 132 / 11
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mérey család, kaposmérei (Q 132)
Fennmaradási forma Másolat
Irattípus HATÁRJÁRÓ, IKTATÓ
Átírás SOMOGYI KONVENT
Névmutató SOMOGYI KONVENT; GYULAI BÁLINT F LÁSZLÓ MAGÁN; GYULAI LÁSZLÓ F BÁLINT MAGÁN; MÉREI GÁBOR F PÉTER MAGÁN; MÉREI PÉTER F JAKAB MAGÁN; MÉREI PÉTER F LÁSZLÓ MAGÁN; MÉREI PÉTER F PÉTER MAGÁN; MÉREI PÉTER F JÁNOS MAGÁN; MÉREI PÉTER F LŐRINC MAGÁN; GYULAI LÁSZLÓ F JÁNOS MAGÁN; GYULAI LÁSZLÓ F MIHÁLY MAGÁN; GYULAI LÁSZLÓ F LÁSZLÓ MAGÁN; GYULAI LÁSZLÓ F PÁL MAGÁN; GYULAI LÁSZLÓ F PÉTER MAGÁN; HETESI BEBEK PÉTER F LŐRINC MAGÁN; HETESI BEBEK PÉTER F TAMÁS MAGÁN; HETESI BEBEK PÉTER F EUSTACHIUS MAGÁN; HETESI BEBEK PÉTER F JAKAB MAGÁN; HETESI BEBEK PÉTER F DOMOKOS MAGÁN; HETESI BEBEK PÉTER F JÁNOS OLVASÓKANONOK; BEBEK PÉTER F TAMÁS /HETESI/ MAGÁN; BEBEK PÉTER F JAKAB /HETESI/ MAGÁN; BEBEK PÉTER F DOMOKOS /HETESI/ MAGÁN; BEBEK PÉTER F JÁNOS /HETESI/ OLVASÓKANONOK; BEBEK PÉTER F LŐRINC /HETESI/ MAGÁN; BEBEK PÉTER F EUSTACHIUS /HETESI/ MAGÁN; GYULA GYULA CS BARANYA M; MERE MÉRŐ CS SOMOGY M; HETES CS SOMOGY M; SZOMOYN SZOMAJOM SOMOGY M; POPSARA SOMOGY M
Tárgymutató BIRTOKHAGYOMÁNYOZÁS, BIRTOKFOGLALÁS, ELTILTÁS, VIZSGÁLAT, UTONÁLLÁS, VETKŐZTETÉS, IRATOK ELVÉTELE, ÖRÖKHALLGATÁS; NŐI ING
Regeszta (12. d. Oct. diei .... praedict.). Visegrád. Pál országbíró részletesen ismertetvén a Gyula-i Bálint fia - László - fia: Bálint, Merej-i Gábor fia: Péter fia: Jakab, valamint Gyula-i László fiai: János, Mihály, László, Pál és Péter, nemkülönben Péter fiai: László, Péter, János, és Lőrinc által Hetes-i Bebek Péter fiai*: Lőrinc és Tamás mester, János olvasókanonok, Eustachius, Jakab és Domonkos ellen azon címen indított perét, hogy azok a Hetes-i Leeob fia Miklós magvaszakadtával rájuk szállott, Somogy megyei Somain és Papszára nevű birtokokat elfoglalták. Az országbíró tartalmilag átírja a somogyi konvent 1338-i és 1289-i oklevelét s hivatkozik más oklevelekre is. - 1342-ben Leeő fia: Miklós, betegágyán, de ép ésszel, az összehívott szomszédok, mint tanuk jelenlétében a Somogy megyei Papszára birtokot Bálint fia: László fia: Mihálynak, Gábor fia: Péter fiainak: Jánosnak és Péternek, továbbá Jánosnak és Bálintnak és a többi, fent megnevezetteknek hagyományozta, az országbíró oklevelében részletezett feltételek szerint. A panaszosok által az országbírónak bemutatott oklevelekből az is kitűnik, hogy Merey-i Gábor fia: Péter fiai és Bálint fia: László fiai mindenkit, kiváltképp az említett Bebek fiait tilalmazták a Somogy megyei Papszára és Szomoya birtok elfoglalásától. Az elmúlt esztendőben (1342) vizsgálat folyt a Hetes környéki falvakban a következő ügyben: a Hetes-i parochus papját, akiről azt hitték, hogy a Papszara possessiora vonatkozó oklevelet őrzi, nyakát elvágván megölték, mitől megrémülve Leeő fia: Miklós felesége kocsikra csomagolván ingóságaikat s a birtokra vonatkozó privilegiumokat, Papszara possessiora-ra akarta ezeket átmenteni. Útközben Bebek fiai megtámadták, kifosztották s egyszál ingben (camisia) az úton hagyták. Bebek fiai ezt tagadták s kötelezték magukat, bemutatják az országbírónak azokat a dokumentumokat, amelyek szerint Szomayn és Papszára rokonuk: Leeő fia Miklós birtoka volt. A bemutatásra kitűzött időpontban mindkettő behozta okleveleit. A Bebek fiai: Lőrinc és Tamás által bemutatott 1297. évi oklevelét a somogyi konventnek Pál országbíró tartalmilag átírta. A feleket meghallgatván, Bebek fiait Szomayn birtokra vonatkozóan örökhallgatásra ítéli és Szomayn-t a somogyi konvent oklevelében leírt határok között Bálint fia: László fiainak és Gábor fia: Péter fiainak ítéli oda. Meghagyja a somogyi konventnek, hogy az újra kijelölt határok között iktassa be a nevezetteket. Szent György octávájára erről jelentést kell tenni. Ugyaneddig halasztotta el az országbíró annak eldöntését, hogy a másik birtok: Papszára tekintetében van-e Bebek fiainak oka panaszra. *Hernádi kapcsolat a kései másolat romlott szövegéből nem derül ki világosan. XVIII-szd-i egyszerű másolat, amely a szöveget több helyen biztosította. (Kaposmérei Mérey 11.) - Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy)

Tartalomgazda