DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Farkas család, nagyjókai (Q 225) • 38817

DL-DF 38817
Keltezés 1342-05-26
Kiadó POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 225
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Farkas család, nagyjókai (Q 225)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta in octavis festi pentecostes. A pozsonyi káptalan jelenti Treutul Miklós mester pozsonyi comesnek, hogy megkapta 1342. május 17-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Borsa-i László fiával: Egyeddel, a comes emberével és István fiával, Domonkossal, az egyik szolgabíróval kiküldte a saját emberét: András mestert a káptalan aljegyzőjét, akik május 20-án kiszálltak Maior-Ilka területéhez és a szomszédok jelenlétében azt telkeit illetőleg in distributionis funiculo 24 amplexus vel brachiorum extensiones habente, equa lance 6 részre osztották és az első hatodot a parte occidentis in latitudine sui duos funiculos, in longitudine vere ad usque fluvium Lufeu vocatum quatuor funiculos habentem Uguth fiának: Istvánnak és István fiának: Tamásnak meg az ő rokonaiknak statuálták minden ellentmondás nélkül. A fennmaradt 5/6 részt három részre osztották ugyanavval a kötéllel: az első harmad az előbbi 1/6 szomszédságában mind szélességében, mind hosszúságában 4-4 kötélnyi terület László fiának: Miklósnak, Imre fiának: Miklósnak, Jakab fiának: Márknak, Poos fiának: Balázsnak Inok fiának: Andrásnak és ... Jánosnak jutott rokonaikkal együtt. Itt sem volt ellentmondás. A második harmad szétszórtan három különböző helyen feküdt, amely együttesen szélességében négy kötelet és 9 brachia-t foglalt magában, hosszúságban ellenben 4 kötelet. Ezt a harmadot Ábrahám fiának: Jánosnak, Isach fia: György fiának: Balásnak, Péter fiának: Györgynek, István fiának: Lászlónak, Tivadar fiának: Péternek és János fiának: Tamásnak statuálták minden ellentmondás nélkül. A harmadik harmad in alia linea ejusdem ville a Kis-Ilka felőli oldalról szélességében 9 brachiummal kevesebb mint 4 kötelet foglal magában, hosszúságában pedig 4 teljes kötelet foglal magában; ezt Egyed fiának: Andrásnak és Bench fiának: Jánosnak statuálták rokonaikkal együtt minden ellentmondás nélkül. Aki a felosztást később önhatalmúlag meg akarná változtatni, velut in duelle succubuerit convictus habeatur. (Teljes szöveg), 1838. évi másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda