DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39635

DL-DF 39635
Keltezés 1338-05-18
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 150 / AS 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1695
Regeszta A szepesi káptalan előtt Korythnik-i Lengen Mihály fia Péter és Fekete (niger) Lőrinc fia Helbrandus a Péter apja Mihály megöletése és az ebből folyó hatalmaskodások miatt folyó perben békebírák közbenjárására kibékülnek és a vitás föld határait a következőkép állapítják meg: ” prima meta incipit sub cacumine cuiusdam montis iuxta viam, que vadit de Beherowch in inferiori parte eiusdem vie, ubi sunt dui terree mete, et inde descendit directe et pervenit ad rivulum Cludnik nuncupatum et salit eundem rivulum, pervenit ad duas terreas metas erectas et ascendendo alium montem pervenit iterum ad duas terreas metas et ulterius in ascensu eiusdem montis pervenit ad duas terreas metas et adhuc plus ascendendo pervenit ad duas terreas metas et abinde ulterius ascendendo in latere eiusdem sunt due terree mete, deinde perveniendo ad summitatem montis, ubi est magnus lapis, qui habetur pro meta et de eodem lapide descendendo pervenit ad quandam vallem et in ipsa valle directe procedendo pervenit ad fluvium Swyne et sic mete terminantur.” A határtól délre eső rész Helbrandus-é, az északi pedig Péteré. Az ”in via communi per partem ipsorum ad silvam eudno” Péter szabad utat tartozik engedni Helbrandusnak. Átírva a szepesi káptalan 1695 szept. 29-én kelt, hártyára írt, hitelesítés nélküli oklevelében. Acta Scep. No. 28 és az 1742 aug. 25-én kelt oklevelében. Acta Scep. No. 9. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 209

Tartalomgazda