DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96) • 90551

DL-DF 90551
Keltezés 1338-04-25
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 96 / FF 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kárász család (Q 96)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1375
Regeszta (sab. p. Georgii). A somogyi konvent előtt megjelent egyik részről a Bykach nembeli Egyed fia: András comes a maga, valamint fiai: Mihály, István, Egyed, Péter és Benedek nevében meg közeli rokonuk (proximus): János úr, a fehérvári egyház őrkanonoka, a másik részről pedig Zeglak-i Egyed fiának: Dénesnek özvegye Katalena, néhai Kalazno-i Kristóf leánya, valamint leányai: Margit, Ágoston özvegye és Katalena, Kozma fiának: Pálnak felesége nevében Sul-i Máté fia: András meg Kozma fia: Pál a somogyi és az újudvari (de Novacuria) keresztes konvent ügyvédvalló leveleivel. András comes a jelenlevő őrkanonok hozzájárulásával (ex permissione et voluntate) a Zala megyei Zeglak más néven Scenthmiklos/Scenthmiklous birtok felét a birtokon Szent Miklós tiszteletére épült kőegyház felével, valamint a falu vagy birtok (villa seu possessio) minden haszonvételével és tartozékával, úm. telekhelyeivel, trágyázott és mezei (campestribus) földjeivel, erdeivel, kaszálóival (fenilibus) és rétjeivel az anya hitbére és jegyajándéka, valamint a leányok leánynegyede fejében örök joggal és visszavonhatatlanul az asszonyoknak adták oly módon, hogy a birtok közepén levő nagy úttól keletre levő fél az asszonyokénak, a nyugatra eső pedig András comesnek, fiainak és az őrkanonoknak jutott. Egyben vállalták, hogy saját költségükön és fáradságukkal megvédik őket ebben, s ha ezt nem tudnák megtenni, a hitbért és jegyajándékot meg a leánynegyedet nekik megfizetik (solvere eisdem tenerentur). Ők és az ügyvédek kötelezték magukat, hogy a birtokrészt a jövőben csak a másik félnek adják vagy zálogosítják el. Az ügyvédek pedig nyugtatták a comes-t és az őrkanonokot a hitbér, a jegyajándék és a leánynegyed kiadása felől. Az oklevelet mindkét fél kérésére, függő pecsétjükkel erősítették meg. Méltóságsor: Henrik apát, István dékán, Portoldus custos, Péter cantor. Arenga. - Hártyán, két példányban. Az egyik példányon díszített kezdő nagy C betűvel, selyemzsinóron függő pecsét darabjával, a másik példányon a kezdő betű helye üres, függőpecsét selyemzsinórjával. Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Draskovich cs. levéltára, Archivum maius XXII-7. (DF 33157.) - Átírta Kanyzai Lőrinc fia: János fia: Miklós mester kérésére a zalai konvent 1381. szeptember 18-án kelt privilégiumában. DL 6668. (NRA 497-62.) - Tartalmilag átírta Szepesi Jakab országbíró 1375. augusztus 22-én kelt privilégiumában. Eltérő névírás: Katherina, Zenthmyklows. (Kárász cs.) - Zala vármegye oklevéltára. Oklevelek I. 335. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 28 (1997) 21/151.

Tartalomgazda