DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Slovenský národný archív • Rakovszky család, rákói és nagyselmeci (U 562) • 258811

DL-DF 258811
Keltezés 1338-00-00
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet U 562 / 146 4431
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Slovenský národný archív • Rakovszky család, rákói és nagyselmeci (U 562)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1343
Regeszta A somogyi konvent előtt Hetes-i Lew fia: Miklós mester - testvérét: Péter mestert a konvent ügyvédvalló levelével képviselve - egyfelől, másfelől Elya-i Bálint fiának: Lászlónak fia: János mester - testvéreit: Bálintot, Mihályt, Pétert, Lászlót és Pált hiteles ügyvédvalló levéllel (cum evidentibus litteris procuratorii) képviselve -, továbbá Myrei-i Gábor fiának: Istvánnak fiai: Péter és János - testvéreik: Jakab, Lőrinc és Gergely nevében is szabályos ügyvédvalló levéllel (cum legittimis procuratoriis litteris) egyetértően élőszóval bevallást tettek. Eszerint a jelen levél keltéig köztük volt minden perben (causa) károk, birtokkárosítások (nocumentis possessionariis) és más jogtalanságok ügyében - kivéve a leánynegyedekkel kapcsolatosakat - kölcsönös szeretetből és a rokoni (proximitatis) kapcsolatok miatt teljességgel megegyeztek (plenarie concordassent), s egymást mindezeket illetően nyugtatták. Ezenkívül Lew fia: Miklós kötelezte magát és testvérét, hogyha [Miklós felesége] utód nélkül halna meg, a Somogy megyei Popsara és Zomoyn nevű birtokaik Elya-i László és Merey-i István fiaira és fiaik fiaira szállnak. - Tartalmilag átírta Pál országbíró 1343. január 19-i oklevelében. Slovensky národny archív, Rakovszky cs. levéltára 146-4431. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 28 (1997) 26/157.

Tartalomgazda